งานบิลด์เทค ’๕๔
งานแสดงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่ใหญ่ที่สุด
ในอาเซียน
วันที่จัดแสดง : 3 พฤษภาคม 2554 - วันเจรจาธุรกิจ
4-8 พฤษภาคม 2554 - ผู้ชมงานทั่วไป
เวลา : 11.00 - 21.00 น.
สถานที่ : ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พื้นที่จัดงาน 75,000 ตารางเมตร บริษัทเข้าร่วม 850 ราย และผู้เข้าชมงาน 350,000 คน


จัดโดย
ผู้จัดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 6 เอ.อี เฮ้าส์ เลขที่ 200/12-14 ถนนรามคำแหง 4
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อ นุสรา 083-7180260
โทรศัพท์ : +66 2717 2477 # 112 โทรสาร : +66 2729 8759
E-mail : nutsara@ttfintl.com
URL : http://www.buildtechexpo.com


วัตถุประสงค์
• เป็นการสร้างโอกาสให้กับเจ้าของโครงการ, นักออกแบบ,
ที่ปรึกษา, วิศวกร, ผู้รับเหมา ฯลฯ ที่อยู่ในวงการออกแบบ-
ตกแต่งได้พบปะกับผู้ผลิต, ผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วโลก
• ส่งเสริมให้มีการนำเอาวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
ในการก่อสร้างยิ่งขึ้น
• เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างและตกแต่งโดยรวม
• ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในอาเซียน


กิจกรรมในงาน
• การประชุมสัมมนา
• Technology Presentation
• การให้คำปรึกษาปัญหาก่อสร้าง
• การประกวดบูธ
• การมอบรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
• การแจกแบบบ้าน
• การมอบรางวัลแก่ผู้เข้าชมงานที่โชคดี
ฯลฯ

ผู้แสดงสินค้า
• วัสดุก่อสร้าง
• อุปกรณ์ไฟฟ้า-แสงสว่าง, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์, เครื่องเสียง และสัญญาณกันขโมย
• สุขภัณฑ์, เครื่องครัว, กระเบื้อง, หินอ่อน, แกรนิต
และอุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้อง
• วัสดุตกแต่ง และการตกแต่งภายใน
• หลังคา-ฉนวนกันความร้อน, กันสาด, เหล็ก, โลหะ,
คอนกรีต และวัสดุกันรั่วซึม
• ประตู, หน้าต่าง, รั้ว, ประตูอัตโนมัติ
• บริการออกแบบและก่อสร้างบ้าน-อาคาร
• เทคโนโลยี-ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต
• การจัดสวนและภูมิทัศน์
ฯลฯ

ผู้ชมงาน
• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นักลงทุน
• นักออกแบบ (สถาปนิก-มัณฑนากร), วิศวกร
• ผู้รับเหมาก่อสร้าง
• ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง
• ผู้จัดการอาคาร
• นักอุตสาหกรรม, นักการเงิน, นักวิชาการ, ข้าราชการ-
รัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ


ประโยชน์ที่ได้รับ
• เป็นแหล่งรวมบุคคลในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,
การกอ่ สร้าง ออกแบบ ตกแต่ง และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
• ผู้ชมงานกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ
• เป็นงานแสดงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใหญ่สุดใน
อาเซียน โดย TTF ผู้จัดที่จัดงานประเภทนี้มากว่า 30 ปี


การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน
และนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้าง
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์, วิทยุ
• ป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
• จัดส่งบัตรเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• สูจิบัตรและคู่มือการชมงาน
• เว็บไซต์ ArchitectExpo.com, BuilderClick.com
ฯลฯ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1. พื้นที่เปล่า ราคาตารางเมตรละ 8,000.- บาท
(ขนาดพื้นที่ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร)
2. พื้นที่พร้อมบูธมาตรฐาน ราคาตารางเมตรละ 9,000.- บาท
(ขนาดพื้นที่ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร)


เตรียมพบกับ
• BuildTech ’12 วันที่ 24 - 29 เมษายน 2555
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-2
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• BuildTech ’13 วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-3
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• BuildTech ’14 วันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-4
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• BuildTech ’15 วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-4
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• BuildTech ’16 วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2559
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-4
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• BuildTech ’17 วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค ฮอลล์ 1-4
และพื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคาร, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Playful Kiss EP14

posted on 15 Oct 2010 22:32 by crazybigbang


พื้นที่จัดแสดงสินค้าในงานวิศวกรรมแห่งชาติ งานแสดงเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน       

งานแสดงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง วันที่ 24 26 มีนาคม 2554  

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554

 : งานแสดงเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน – งานแสดงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง    

วันที่จัดแสดง : พฤหัสบดีที่ 24 เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554      

 เวลา            :       10.00 – 20.00 น.    

 สถานที่     :      ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ,   อาคาร 103-104    

จัดโดย : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรม   ราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 กิจกรรมในงาน

·   การประชุมวิชาการของวิศวกรรมทุกสาขา

·    การสัมมนาวิชาชีพวิศวกรรม (CPD)

·    การประกวดผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

·    การจัดแสดงนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน

·    การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน GREEN PRODUCTS

·    การแนะนำ - สาธิตสินค้าและบริการจากผู้แสดงสินค้า

·    การจัดนิทรรศการ โครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานราชการ / สถาบัน / สมาคม / ชมรมที่เกี่ยวข้อง

·    บริการให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานสำหรับทุกภาคส่วน

·    จำหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูกฯลฯ 

 อัตราค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

1.          พื้นที่เปล่า ราคา 5,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (18 ตารางเมตร ขึ้นไป)

2.    พื้นที่พร้อมบูธมาตรฐาน ราคา 6,000 บาท ต่อ ตารางเมตร  (9 ตารางเมตร ขึ้นไป)

3.    พื้นที่จัดแสดงภายนอกอาคารพื้นที่เปล่า    ราคาตารางเมตรละ  2,000.- บาท 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

  นุสรา ชมพู (แคท)  083 7180260

รัตนาพร (จุ๋ม) 086-3991056 

อังคณา (อัง) 089-4885975

หรือโทร  02 7172477  ต่อ 112

[True Vision] Family Outing EP.12 (Guest - Lee Jinwook)

posted on 28 Jul 2009 21:40 by crazybigbang

 

001 || 002 || 003 || 004 || 005 || 006 || 007 || 008 || 009 || 010 || 011

 

Upload : calalat

[True Vision] Family Outing EP.11 (Guest - Lee Jinwook)

posted on 22 Jul 2009 15:43 by crazybigbang

 

 

001 || 002 || 003|| 004 || 005 || 006 || 007 || 008 || 009 || 010

 

Upload : calalat